CURRICULUM VITAE                                                                                  

Ervaring

2017 – heden: Adviseur Leren Verbeteren bij B&T

2015 – heden: Lid Raad van Toezicht Het Assink lyceum Haaksbergen / Eibergen / Neede

2013 – heden: Inhoudelijk projectleider Intensiveringstraject Rekenonderwijs VO

2012 – heden: Expert School aan Zet

2009 – 2014: Senior adviseur Expertis Onderwijsadviseurs, kerndocent Master Leren en Innoveren

2009 – 2012: Projectleider Monitor pilots taal en rekenen op snijvlakken vve-po-vo-mbo-hbo-wo voor ministerie van OCW (via SLO, in detachering vanuit Expertis)

2010 – 2011: Expert project OCW Succes in Beeld

2005 – 2008: Plaatsvervangend projectleider Onderbouw-VO OCW; Speciale aandachtsgebieden (eindverantwoordelijkheid) Verantwoording, Monitoring, moderne vreemde talen, kunst en cultuur, afgevaardigde naar commissie European Framework of Key references in Brussel

2003 – 2005  Lid van de Taakgroep Vernieuwing Basisvorming

1999 – 2003: Vertrouwensinspecteur

1997 – 2007: Inspecteur Voortgezet Onderwijs in respectievelijk Den Bosch, Arnhem en Zwolle

1995 – 1997: Sectordirecteur basisvorming (5 locaties), uit dien hoofde lid van het Managementteam Christelijk College Schaersvoorde Aalten

1990 – 1995: Conrector MAVO en onderbouw/basisvorming Christelijke Scholengemeenschap, later Christelijk College Schaersvoorde Aalten

1978 – 1997: Docent Nederlands, Frans en Latijn en mentor Christelijke Scholengemeenschap, later Christelijk College Schaersvoorde Aalten

1978 (januari – juli): Docent Frans Baudartius College Zutphen

 

Opleiding en scholing

2007 – 2008: Opleiding Interim Management

1997 – 2005: Inspectie-Academie: vele scholingen en trainingen, waarvan de belangrijkste zijn: inscholing tot inspecteur (3 maanden), gericht op theoretische achtergronden, schrijf-, en gespreksvaardigheden, verslaglegging, schoolbeleid; wet- en regelgeving; meerdaagse training Mediation, meerdaagse trainingen vertrouwensinspecteurs, training Kwaliteitszorg

1996 – 1997: Onderwijskundig Leiderschap

1994 – 1995: Directiestructuur

1993 – 1994: Nascholingsbeleid

1991 – 1992: Invoering Basisvorming

1990: Marketing voor scholen

1990:  Management Voortgezet Onderwijs

1989 – 1990: Vrouw en Management

1973 – 1978: Gelderse Leergangen Nijmegen, Frans en Nederlands

1966 – 1973: Gymnasium alpha, Baudartius College Zutphen