visie en expertise

Mijn drijfveren liggen in de overtuiging dat elk kind de boodschap in zich draagt dat de wereld steeds nieuwe kansen krijgt.┬áKinderen zijn kostbaar, ze hebben recht op een vrije, eigen ontwikkeling en onze wereld heeft ze nodig. Veel mensen bemoeien zich met hun ontwikkeling, ze spannen zich er voor in. ‘Bemoeien’ als positief begrip! Hoe doen al die mensen dat? Wat beweegt hen? Waar lopen ze tegenop? Hoe vallen al deze bemoeienissen en de energie van het kind zelf samen in een organisatie als een school? Ik kan ondersteunen bij de vragen die dit oproept.

coaching

Mijn ervaring en expertise, opgedaan als docent, mentor, schoolleider, inspecteur, vertrouwensinspecteur, beleidsmedewerker, adviseur en coach maken dat ik met uw vraag uit de voeten kan. Samen zoeken we dan de integratie met de omgeving: wat maakt uw klus tot een onmisbare schakel in het geheel van bemoeienissen? Hoe zorgt u ervoor dat samenhang en continuïteit gewaarborgd zijn? Wat kunt u doen als u vastloopt? Hoe begint u op een constructieve, effectieve manier aan een innovatie?