Resultaten en de verantwoording daarover krijgen steeds meer nadruk in het Nederlandse onderwijs.onderwijs

Hoe rijmen deze eisen met de visie van de school? Hoe komt de school tot de vereiste resultaten? Welke knelpunten levert dit op in de school?

Ik ben er voor iedereen die me vraagt met hem of haar op te denken:

 • bestuurders
 • schoolleiders
 • teamleiders
 • mentoren
 • leerlingbegeleiders
 • leraren
 • vertrouwens- en schoolcontactpersonen
 • mensen buiten het onderwijs die op grond van mijn verhaal vragen of ik voor hen iets kan betekenen

Mijn ervaringsgebieden zijn:

 • op bestuurs- en directieniveau: reorganisatie, fusie, structuurverandering
 • op middenmanagementniveau: opbrengstgericht werken, personeelsgesprekken, coaching
 • op het niveau van het primaire proces: coaching, onderwijsleerproces, pedagogisch-didactisch handelen, opbrengsten
 • op het niveau van de sociaal-emotionele begeleiding: basistraining vertrouwenspersonen, onderzoek en begeleiding, sociaal-emotionele veiligheid

Specifieke deskundigheid:

 • onderwijsleerproces
 • schoolontwikkeling
 • kwaliteitsbeleid en toezicht
 • sociale veiligheid
 • taal- en rekenbeleid (referentiekader taal en rekenen)