Terrein: Sociale veiligheid

BASISCURSUS VERTROUWENSPERSONEN

Bij de Inspectie van het Onderwijs heb ik jarenlang de functie van vertrouwensinspecteur vervuld. Sinds 2009 geef ik de Basiscursus Schoolcontact- en Vertrouwenspersonen.
Nu de sociale veiligheid op en rond scholen (onder andere vanwege het pestprobleem) hoe langer hoe meer een aandachtspunt is, is het van groot belang dat vertrouwenspersonen goed op de hoogte zijn van hun taken en hun rol. Ook directieleden blijken zich niet altijd voldoende verdiept te hebben in de wet- en regelgeving en in de toepassing daarvan in de schoolorganisatie; zij zijn vaak verrast door de impact van het geheel.
In deze driedaagse training komen de drie componenten van het vertrouwenswerk in samenhang aan de orde: de wet- en regelgeving en alle verplichtingen die daarbij horen, toepassing van de regelgeving in de school, analyse van de problematiek (pesten, discriminatie, geweld, seksuele intimidatie, seksueel misbruik) en training van persoonlijke vaardigheden zoals gesprekstechniek. Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat.

De eerstvolgende cursus wordt gegeven op de woensdagen 17 januari, 31 januari en 14 februari 2018. 
Deelnemers uit zowel basis- als voortgezet onderwijs zijn van harte welkom! Aanmelding telefonisch via 06 51403914 of via een bericht op deze website.
Kosten € 695,–, inclusief cursusmateriaal en een lunch op alle dagen. Locatie: De Welle in Markelo (zie www.cultuurindeschuur.nl).
De volgende cursus wordt gepland als zich weer een voldoende grote groep heeft aangemeld, naar verwachting in mei 2018. Laat het weten als u dan graag wilt deelnemen, dan komt u op de wachtlijst.
Deze cursus kan ook in company en op locatie verzorgd worden. Wilt u overleggen, neem dan contact op

Terrein: Sociale veiligheid

BEGELEIDING BIJ OPZET EN ONDERHOUD BELEIDSPLAN SOCIALE VEILIGHEID

Scholen dienen over een goed beleidsplan (sociale) veiligheid te beschikken. Het verdient aanbeveling om het beleidsplan op te zetten in samenspraak met degenen over wie het gaat, vooral leraren en leerlingen. Monitoring van de effecten en de naleving is daarvan een essentieel onderdeel. Ik kan u en uw school begeleiden in het proces van opzet en vaststelling. U boekt dan een tweeledig resultaat: een goed beleidsplan én een goed gesprek tussen alle geledingen in de school over de veiligheid.

Neem voor meer informatie en een indruk van de kosten contact met mij op.

 

Terrein: Teamontwikkeling

NAAR ÉÉN RITME

Samen met Kees Adolfsen (musicus en neerlandicus) verzorg ik een workshop die teams spelenderwijs de meerwaarde van samenwerken laat ervaren. Met behulp van twee sets percussie-instrumenten werken twee groepen eerst aan hecht samenspelen binnen hun eigen ritme. Daarna laat het combineren van beide ritmes deelnemers de kracht van effectieve samenwerking horen en voelen. Het proces ernaartoe biedt voortdurend impulsen voor nieuwe inzichten.
Kees werkt met de mensen en de instrumenten, ik analyseer wat er in het team gebeurt en vertaal dat met de deelnemers naar de praktijk van het werk.
De workshop is geschikt voor iedereen die met een team aan de slag wil, binnen en buiten het onderwijs.
Kosten: op aanvraag.