heim meijerink
Heim Meijerink

Jonneke heb ik meegemaakt als inspecteur VO en als lid van de Taakgroep Vernieuwing Basisvorming. We hebben erg plezierig samengewerkt. Jonneke is analytisch sterk en sluit in haar denken en in de gesprekken gemakkelijk aan bij degenen met en voor wie ze werkt. Ze formuleert goed en krachtig. Ze denkt innovatief, zonder de verworvenheden uit de onderwijsgeschiedenis te veronachtzamen. Vanuit haar ervaringen als schoolleider en in het integraal schooltoezicht heeft ze op landelijk niveau en op individuele scholen een goede bijdrage geleverd aan de vernieuwing van de onderbouw voortgezet onderwijs en daarna aan de ontwikkeling en implementatie van het Referentiekader taal en rekenen. Ze schrijft in klare taal en wordt vaak gevraagd teksten van anderen te redigeren.

Jonneke is zowel gericht op het individu als op het grote geheel van de school. Ze is goed in staat de verschillende lagen in de organisatie met elkaar te verbinden, zowel als het gaat om onderwijsontwikkeling als om situaties die sociaal-emotioneel aandacht vragen. Ze is gesprekspartner op alle niveaus in de school, stelt mensen op hun gemak, is betrouwbaar in haar afspraken en laagdrempelig.

ad bijlard
Ad Bijlard

Jonneke ken ik als collega binnen School aan zet. School aan Zet draagt bij aan het versterken van de lerende organisatie in scholen.  In dialoog met het kernteam verwoordt de expert haalbare ambities en brengt die in verbinding met een vijftal ontwikkellijnen in de school.  Een goed gekozen plan van aanpak én zicht op succes helpen het kernteam in het bereiken van door hen zelf gestelde doelen. Taalgevoel en gedegen kennis van veranderkunde zijn voorwaarden  bij  het helder formuleren van die doelen.  Jonneke beschikt over beide. Zij doet dat op een lichte manier, zonder nadruk en is daarmee juist zeer effectief.

Akke Vos
Akke Vos

Vanaf 2009 werkte ik vanuit het Steunpunt taal en rekenen vo weer regelmatig met Jonneke samen, maar ik kwam haar voor het eerst tegen in 2003, als collega in de Taakgroep Vernieuwing Basisvorming. Daar heb ik haar leren kennen als iemand met veel gevoel voor onderwijs, voor taal en vooral ook veel gevoel voor humor, bevrijdend en relativerend. Taal is voor Jonneke niet alleen een middel om zuiver te denken en helder te communiceren, maar ook iets waaraan je plezier kunt beleven. Dat maakt samen wikken en wegen over formuleringen tot een leuke, spannende en uitdagende bezigheid. Door Jonneke geschreven beleidsteksten en rapportages zijn helder en puntig. En absoluut foutloos! Jonneke is analytisch en creatief. De inhoud staat voorop, maar nooit zonder oog voor het belang van de vorm.