Het nieuwe normaal – Nieuwe vragen, nieuwe diensten!

Sinds een maand werken we allemaal volkomen anders. Er gebeuren bijzonder dingen in het onderwijs. Zoals een bestuurder tegen me zei: We zijn uit onze comfortzone geschopt.  Wat een creativiteit komt er los. Nadat we de fase gehad hadden van zoeken naar de meest geschikte tool voor het afstandsonderwijs, was het zaak om de leerlingen bij de les te krijgen. Daarna hebben we bepaald hoe we het beste de organisatie konden vormgeven, en nu is het tijd voor aandacht voor de didactiek. Formatief werken past nu heel goed bij wat er nodig is; hoe maken we die werkwijze duurzaam voor de volgende fase? En zo is er veel wat de aandacht opeist.

Gemakkelijk is het niet. Iedereen zoekt een nieuwe balans in het dagelijks werk. Dat kost extra energie en extra tijd. Welzijn en werkgeluk willen we natuurlijk graag zoveel mogelijk behouden. Daarbij kunnen we vanuit JAAdvies online ondersteunen:

 • ontwikkelen, schrijven en redigeren van schoolplannen (sommige scholen hebben bijvoorbeeld een herstelopdracht van de Inspectie) en andere beleidsdocumenten;
 • coaching van docenten en leidinggevenden die een sparring partner nodig hebben om overeind te blijven;
 • ontwikkelen van een duurzaam, eigentijds didactisch repertoire;
 • andere vragen en dilemma’s.

Dit kan individueel, en ook in (kleinere) groepen of teams. Neemt u vrijblijvend contact op via 06 51403914 of info@jaadvies.nl. Wees welkom!

Diensten

Aanbod

 • Basiscursus schoolcontact- en vertrouwenspersonen
 • Ken je Kwaliteit, zelfbewust in gesprek met de Inspectie

onderwijs

 • Resultaten
 • Koers
 • Verantwoording
 • Didactiek
 • Sociale veiligheid

Coaching

 • Individuele coaching
 • Teamcoaching

Tekstadvies

 • Schrijven
 • Redigeren

Recente Berichten

KRINGLOOP

Nog steeds, of laten we zeggen opnieuw, Corona. Weer thuis aan het werk, mooie online ontmoetingen e[...]

Voorjaar 2020

Het is voorjaar en het leven schiet uit de grond. Het is voorjaar en de mensen kruipen in hun huizen[...]

Ik was in Oeganda

Oeganda is niet alleen qua natuur en cultuur een totaal andere wereld dan we gewend zijn, dieper kij[...]

Mijn ding of jouw ding?

Het loopt tegen het einde van het schooljaar. Toetsweken, overgangsvergaderingen, schoolreizen, spor[...]

Repareren of evalueren?

Het is weer mei! En dat betekent niet alleen dat de natuur op haar mooist is, maar ook dat er weer e[...]