Ken je kwaliteit!
In de nieuwe toezichtssystematiek (Onderzoekskader 2017) heeft de Inspectie twee aangrijpingspunten: de basiskwaliteit (de wettelijke vereisten) en de kwaliteit van de eigen ambities van de school. Wat het toezichtsthema ook is, het is van belang dat bestuur en school zich niet laten verrassen door wat de Inspectie ziet: de eigen kwaliteit is immers helder in beeld. Daarbij gaat het vooral om de core business: het onderwijsleerproces en het pedagogisch-didactisch handelen (OP3), ingericht op basis van het zicht dat de school heeft op de ontwikkeling van de leerlingen (OP2). Jonneke Adolfsen Advies begeleidt en ondersteunt scholen die zich op dit gebied willen professionaliseren. Neem vrijblijvend contact op!

Informatie                                 Contact

Basiscursus schoolcontact- en vertrouwenspersonen
13 mei, 27 mei en 24 juni 2020

In deze driedaagse training komen de vijf componenten van het vertrouwenswerk in samenhang aan de orde:
– de wet- en regelgeving en alle verplichtingen die daarbij horen
– toepassing van de regelgeving in de school
– analyse van de problematiek (pesten, digitaal pesten, discriminatie, geweld, seksuele intimidatie, seksueel misbruik)
– omgang met social media en mediaprotocol
– training van persoonlijke vaardigheden zoals gesprekstechniek

Basiscursus mei en juni 2020          Inschrijving Basiscursus

Diensten

Aanbod

 • Basiscursus schoolcontact- en vertrouwenspersonen
 • Ken je Kwaliteit, zelfbewust in gesprek met de Inspectie

onderwijs

 • Resultaten
 • Koers
 • Verantwoording
 • Didactiek
 • Sociale veiligheid

Coaching

 • Individuele coaching
 • Teamcoaching

Tekstadvies

 • Schrijven
 • Redigeren

Recente Berichten

Voorjaar 2020

Het is voorjaar en het leven schiet uit de grond. Het is voorjaar en de mensen kruipen in hun huizen[...]

Ik was in Oeganda

Oeganda is niet alleen qua natuur en cultuur een totaal andere wereld dan we gewend zijn, dieper kij[...]

Mijn ding of jouw ding?

Het loopt tegen het einde van het schooljaar. Toetsweken, overgangsvergaderingen, schoolreizen, spor[...]

Repareren of evalueren?

Het is weer mei! En dat betekent niet alleen dat de natuur op haar mooist is, maar ook dat er weer e[...]

Ruim baan!

  Een paar dagen voor mezelf op De Slangenburg. Rust, ruimte en (de Benedictijnse) regelma[...]

Ken je kwaliteit!
In de nieuwe toezichtssystematiek zal de Inspectie steeds meer rekening houden met het oordeel dat de school over zichzelf heeft. Als de Inspectie ervan overtuigd is dat de school op een goede manier tot dat oordeel gekomen is, zal ze (delen van) dat oordeel overnemen en het onderzoek dus niet overdoen. Ook als een school zo ver nog niet is, is het van belang dat ze zich niet laat verrassen door wat de Inspectie ziet: de eigen kwaliteit is immers helder in beeld. Daarbij gaat het vooral om de core business: het onderwijsleerproces en het pedagogisch-didactisch handelen.