Welkom op de website van Jonneke Adolfsen Advies
Adviesbureau voor onderwijs en tekst

De bakens verzetten? De klippen omzeilen? Graag bijgelicht worden onderweg? De route verkennen? Neem contact op, dan bespreken we wat ik voor u kan betekenen.

Verdiepingsdag voor vertrouwenspersonen – 21 november, herhaling op 6 februari 2019
Kortere of langere tijd geleden een basisopleiding gevolgd als vertrouwenspersoon? Dan heb je waarschijnlijk af en toe behoefte aan een dag reflectie op de actualiteit en aan het op niveau houden van je vaardigheden. Wij houden op woensdag 21 november een Verdiepingsdag. Deze dag is inmiddels volgeboekt; er is een herhaling van het programma gepland voor woensdag 6 februari 2019. Het programma start om 09.30 uur en duurt tot 16.30 uur. Plaats: Markelo. Voor aanmelding klik hieronder! 

Aanmelden

Ken je kwaliteit!
In de nieuwe toezichtssystematiek (Onderzoekskader 2017) heeft de Inspectie twee aangrijpingspunten: de basiskwaliteit (de wettelijke vereisten) en de kwaliteit van de eigen ambities van de school. Wat het toezichtsthema ook is, het is van belang dat bestuur en school zich niet laten verrassen door wat de Inspectie ziet: de eigen kwaliteit is immers helder in beeld. Daarbij gaat het vooral om de core business: het onderwijsleerproces en het pedagogisch-didactisch handelen. Jonneke Adolfsen Advies begeleidt en ondersteunt scholen die zich op dit gebied willen professionaliseren. Neem vrijblijvend contact op!

Informatie                                 Contact

Basiscursus schoolcontact- en vertrouwenspersonen
16 januari, 30 januari, 13 februari 2019

In deze driedaagse training komen de vier componenten van het vertrouwenswerk in samenhang aan de orde:
– de wet- en regelgeving en alle verplichtingen die daarbij horen
– toepassing van de regelgeving in de school
– analyse van de problematiek (pesten, digitaal pesten, discriminatie, geweld, seksuele intimidatie, seksueel misbruik)
– training van persoonlijke vaardigheden zoals gesprekstechniek

Basiscursus          Inschrijving Basiscursus

Diensten

Aanbod

 • Basiscursus schoolcontact- en vertrouwenspersonen
 • Ken je Kwaliteit, zelfbewust in gesprek met de Inspectie

onderwijs

 • Resultaten
 • Koers
 • Verantwoording
 • Didactiek
 • Sociale veiligheid

Coaching

 • Individuele coaching
 • Teamcoaching

Tekstadvies

 • Schrijven
 • Redigeren

Recente Berichten

Ik was in Oeganda

Oeganda is niet alleen qua natuur en cultuur een totaal andere wereld dan we gewend zijn, dieper kij[...]

Mijn ding of jouw ding?

Het loopt tegen het einde van het schooljaar. Toetsweken, overgangsvergaderingen, schoolreizen, spor[...]

Repareren of evalueren?

Het is weer mei! En dat betekent niet alleen dat de natuur op haar mooist is, maar ook dat er weer e[...]

Ruim baan!

  Een paar dagen voor mezelf op De Slangenburg. Rust, ruimte en (de Benedictijnse) regelma[...]

Successen uit het verleden?

Een bijzondere werkdag. Ik reis met de trein naar Noord-Nederland om een vriendin te bezoeken. Het i[...]

Ken je kwaliteit!
In de nieuwe toezichtssystematiek zal de Inspectie steeds meer rekening houden met het oordeel dat de school over zichzelf heeft. Als de Inspectie ervan overtuigd is dat de school op een goede manier tot dat oordeel gekomen is, zal ze (delen van) dat oordeel overnemen en het onderzoek dus niet overdoen. Ook als een school zo ver nog niet is, is het van belang dat ze zich niet laat verrassen door wat de Inspectie ziet: de eigen kwaliteit is immers helder in beeld. Daarbij gaat het vooral om de core business: het onderwijsleerproces en het pedagogisch-didactisch handelen.